Organik Hit Logo

OrganicHit.Pro

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşmede yazılı olanlar www.organichit.pro sitesi, OrganicHit.Pro Yazılımı ve bu yazılımın kullandığı bileşenler (bu sözleşmede tümü için yazılım veya sistem deyimi kullanılacaktır) için geçerlidir.

1.Kullanım Kapsamı:

Yazılımın satışı yapılmamakta, kullanım hakkı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Tüm diğer haklar tarafımızca saklı tutulmaktadır. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkca izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Yazılımı kullanırken şunlari yapamazsınız:

  • Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak cözümler üretmek,
  • Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkca izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters muhendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,
  • Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
  • Yazılımı yasaya aykiri bir biçimde kullanmak;
  • Yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak.

2.Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı:

Bu hizmetleri, bu hizmetlere veya başkasının bu hizmetleri kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.

3.Sınırlamalar ve Zararların Sorumluluk Kapsamı Dışında Tutulması:

Bu yazılımı kullanmanız sonucu aygıtlarınızda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değiliz. Yazılımı kullanmanız sonucu oluşabilecek kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil hiç bir zarar karşılanmaz.

4.Destek Hizmetleri:

Bu yazılım için hiçbir destek garantisi vermiyoruz. Yazılımı kullanırken karşılaıtığınız durumları iletisim@organichit.pro adresine maille veya http://organichit.pro/iletisim adresindeki formu doldurarak bildirmeniz durumunda sınırlı oranda destek alabilirsiniz.

5.Bilgisayar Tanımlama Sistemi:

Bilgisayar tanımlama sistemi, yazılımın kullanımını belirli bir aygıtla ilişkilendirir. ilişkilendirme sırasında, yazılım, yazılım ve aygıt hakkında sunucuya bilgi gönderir. Bu bilgiler, yazılımın sürümünü, ürün kimliğini, aygıtın internet protokolü adresini ve donanım yapılandırmasından türetilen bilgileri içerir. Yazılımı kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz.

6.Ücretli Hizmetlerin Kullanımı:

http://organichit.pro adresinde belirtilmiş yöntemler dışında hiç bir adrese ödeme yapmayınız. Bu yöntemler dışında yapılmış ödemelerden bizden hiç bir şekilde hak talebinde bulunamazsınız. Aldığınız hiç bir hizmeti bir başkasına devredemez, satamaz veya kiralayamazsınız. Bu tür bir tespitin yapılması durumunda verilen hizmeti tümüyle durdurma hakkımız saklıdır.

7.Diğer Kullanıcılar ile Etkileşim:

Yazılımı kullanırken eklediğiniz sitelerde küfür, hakaret, küçük düşürücü ifade, karalama, alaya alma, siyasi veya etnik propaganda, yasadışı ve ahlak dışı hiç bir eylemde bulunamazsınız. Bu tür eylemlerde bulunmanız durumunda sisteme girişiniz belirli bir süre veya süresiz olarak yasaklanabilir. Sistemdeki tüm bilgileriniz askıya alınabilir. Sisteme giriş tarihiniz ve IP adresiniz veri tabanlarımızda kayıtlı tutulmakta ve her gün yedeklenmektedir. Herhangi bir yasal işlemde sistemde kayıtlı bu bilgiler yasal mercilere iletilebilir. Sistemde karşılaştığınız hiç kimseye kullanıcı adı, şifre, eposta adresi, kredi kartı numarası gibi kişisel hiç bir bilginizi vermeyiniz. Bu bilgileri vermeniz durumunda meydana gelebilecek zarar tümüyle kendi sorumluluğunuzdadır. Sistemde herhangi bir üye ile, yönetici ile, admin ile, denetleyici ile, koordinatör ile veya yetkili ile internet üzerinde yaptığınız görüşmeler site adına bağlayıcı değildir. Internet üzerinden veya yüz yüze veya diğer iletişim araçlari ile yapacağınız tüm görüşmeler o kişilerin kendi kişisel görüşleridir, site adına kağıt üzerine yazılı, imzalı ve şirket kaşesi bulunan anlaşmalar ve yazışmalar geçerlidir.

8.Kural Değişiklikleri:

Yapılan kural degisiklikleri http://organichit.pro/sozlesme sayfasında güncellenecektir. Yazılımlarımızı kullandığınız her seferinde burada yazılı kuralları kabul etmiş sayılırsınız.